ROBOTİK CİHAZLARLA BACA TEMİZLİĞİ

Doğalgaz bacaları yılda bir, Fuel Oil – Mazot ve katı yakıt bacaları yılda iki, Restaurant – Otel mutfak sistemleri ve bacaları çalışma yoğunluğuna göre 3 ile 6 ay arasında yetkili ve ehliyetli firmalara temizlettirilmelidir.

Baca yanma sonucu ortaya çıkan, insan sağlığı açısından tehlikeli olabilecek gazları en güvenilir yoldan atmosfere ulaştıran kanal sistemine verilen isimdir. Baca yüksek ısıya ve yangına, yanma sonucu ortaya çıkacak gazların kimyasal etkisine, korozyona ve su buharına karşı dayanıklı olmalıdır. Aynı zamanda yarattığı çekme sayesinde, yanma için gerekli havayı ocağa, ızgaraya ve kazana ulaştırır. Yanma veriminin yüksek, ısıtma maliyetinin düşük olması ve çevre sağlığının korunması bakımından faaliyet alanına göre belirli periyotlarda temizletilmesi gereklidir.

Yağlı Kanal Baca Temizliği

Mutfak Yağlı Kanal Temizliği

Baca Temizliği

Çamaşırhane Kanalı Temizliği

Robot ile Temizlik

“Alerjiden etkilenen insanların 6 da 1’i hava kanalı sistemi içindeki mantar ve bakteri ile olan direkt ilişkiden etkilenmektedir.” – Toplam Sağlık Dergisi

Temiz ve pürüzsüz bir yüzeye oranla kirlenmeye başlamış ve pürüzlülüğü artmış bir yüzeyde kir ve toz parçacıkları daha kolay ve fazla birikmektedir.Metalik yüzeye yapışan nemli kir,toz topaklarında üreyen küf ve mantarlar aynı zamanda nem tutulmasına da zemin hazırlayarak korozyonu başlatmakta yada korozyonu hızlandırmaktadır. Korozyondan kaynaklanan malzeme problemleri hava kanalının ömrünün kısalmasına sebebiyet vermektedir. Bu yüzden hava kanallarının temizliği belirli periyotlar içerisinde yapılmalıdır. İzleme ve temizleme işlemi aşağıdaki prosedürlere göre yapılmaktadır.

Hemen Arayın